eAkademin.se

Aktiviteter

Undrar du lite mer detaljerat vad vi är med om här på eAkademin?

Nedan kommer vi publicera information om olika aktiviteter vi varit med om. Listan kommer i omvänd kronologisk ordning, med andra ord, den senaste nyheten kommer överst.

Kvartal 1 -2012

januari 13, 2012

3/1 Inkubatormöte Annelie Lindeberg
9/1 Möte om eAkademins Lärande för framtiden mässa
10/1 Möte med Miun om slutrapport för eAkademin
17/1 Referensgruppsmöte på eAkademin kl 10.00-15.00

18/1 Styrgruppsmöte eAkademin

20/1 Möte med Yrkeshögskolan angående utfasning av eAkademin

30/1 eAkademin informerar om e-lärandesatsningen på Fullmäktigemöte i Härnösand angående utfasning av projektet.

Se presentation Utfasning_Fullm_13_slides_ok

WebbTV Se utsändning från Fullmäktige med eAkademin

Kvartal 4 – 2011

december 6, 2011

Oktober – 2011

6/10 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om verktyg och metoder för effektivt e-lärande
10/10 Inkubatorträff med Gudrun Brännberg Utvecklingsporten , Sundsvall
14/10 Inkubatormöte med Birgitta Mårtensson Raka spåret , Örnsköldsvik
21/10 E-akademin med på SVERDs höstkonferens Onlinelärande och nya medier
25/10 Ny delprojektledare Camilla Svensson rekryterad till eAkademin
28/10 Inkubatorträff Birgitta Mårtensson, Hans Sjökvist på E-akademin Härnösand

1/11 Möte med IT enheten Härnösands kommun om utfasning av eAkademin projektet
2/11 E-akademin styrgrupp om godkänd förlängningsansökan, utfasning av projektet samt planering av referensgruppsmöte den 8 dec.
14/11 Inkubatormöte Angurvall
17/11 Möte med Conny Björkman Mittuniversitetet om slutrapporten för eAkademin.
22/11 E-akademin med på Dela seminarium om digitala lärresurser OER
30/11 Inkubatormöte Angurvall

1/12 Intervju med YH pedagoger om betydelsen av e-lärande
5/12 Möte med socialförvaltningen om kompetensutveckling via e-lärande
8/12 Referensgruppsmöte på eAkademin angående stiftelsebildning inom e-lärande med deltagare från e-learningföretag i regionen.

 

 

 

 

 

 

Kvartal 3 – 2011

december 5, 2011

Juli 2011
7/7 Inkubatormöte Thomas Toresson Östersund
8/7 Rekvisitioner till Länsstyrelsen

Augusti 2011
1/8 Telefonmöte Gert Öman Miun ITH forskning inom e-lärande
17/8 Ekonomimöte med Annika Selllgren
18/8 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om e-möten
24/8 Möte om lärplattformen Moodle med YH i Härnösand

September 2011

2/9 Möte med Utvecklingsporten i Sundsvall
3/9 eAkademins förlängningsansökan beviljas. Projektet förlängs tre månader tom 1/4 -2012
5/9 Inkubatormöte Angurvall
8/9 E-akademin med på Promisedagen i Kista årlig branschträff för e-learning branschen
9/9 Möte med Learnify i Stockholm om lärresurshanteringsverktyg till eAkademin
9/9 Möte med Mats Östling tidigare IT-strateg Stockholms stad om standardisering av lärresurser
12/9 Projektavstämning till med styrgruppens ordförande Anders Byqvist om nuläge för eAkademin
16/9 Projektavstämning med kommunchef Marita Skog om nuläge för eAkademin
21/9 Projektredovisning för Arbetslivsnämnden utfasning av projektet eAkademin
26/9 IT-pedagog och Delprojektledare eAk rekryteras till  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
29/9 PL på eAkademin omvals som suppleant till REK styrelsen
30/9 Möte med Learnify om funktioner i lärresurshanteringsverktyget för eAkademin


 

 

 

 

Aktiviteter 2011 kvartal 2

juni 4, 2011

4/4 Test av lärplattformen Luvit och kompatibilitet med eAkademinportalen
5/4 Möte med yrkeshögskolan i Härnösand om rep matematik kurs på nätet.
14/4 Inkubatormöte eAkademin Förlagsverksamhet och moderna språk
15/4 Informationsträff om eAkademin med Sollefteå kommun
20/4 Möte om eAkademin med Kramfors kommun på Nordvik
27/4 Styrgruppsmöte eAkademin
28/4 Möte med Learnify AB i Sthlm angående godkännande av leverans av eAkademinportalfunktioner
29/4 Möte med Medieinstitutet om nätbaserat lärande
29/4 Möte med Fredrik Rexhammar Swedbank e-learning om lärresurshanteringsverktyg

3/5 eAkademin med på e-länets avslutningskonferens i Härnösand
5/5 Test av import och export av lärresurser till/från eAkademin portalen
9/5 Klart med första leveransgodkännandet av eAkademinportalen
12/5 Inkubatormöte med deltagare från Östersund
19/5 Informationsträff för repr från Sollefteå kommun på eAkademin
23/5 Möte med Learnify AB om vidareutveckling av eAkademinportalen
30/5 Styrgruppsmöte för eAkademin

3/6 Test av kursutvecklingsverktyg för Yrkeshögskolan i Härnösand

Aktiviteter 2011 kvartal 1

juni 3, 2011

3/1 Två webbutvecklare rekryteras till eAkademin för att upprätta testprotokoll till eAkademin portalen.
25/1 Inkubatormöte Sundsvall Utvecklingsporten
26/1 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om flexibilisering av yrkesutbildning
27/1 Styrgruppsmöte eAkademin
28/1 Möte med Åkroken science center i Sundsvall om inkubatorverksamhet

3/2 Möte om Apotekstekniker distansutbildning på Yrkeshögskolan i Härnösand
11/2 Möte med Lernia i Östersund om lärresurshanteringsverktyg för e-lärande
11/2 Möte med Bräcke kommun infoträff om eAkademin portalen
24/2 Styrgruppsmöte för eAkademin
28/11 Möte med Conny Björkman Miun om rapportskrivning för eAkademin

3/3 Ny inkubatoraktör på eAkademin med inriktning utbildningsföretag , moderna språk
4/3 Möte med Learnify i Stockholm angående utveckling av eAkademinportalen
9/3 Informationsträff för presumptiva inkubatorföretagare på eAkademin.
21/3 Möte på eAkademin med mediaproducent Caj Åke Hägglund om videofilm i utbildningen
28/3 Kravspecifikation för eAkademinportalen är klar

Aktiviteter 2010 kvartal 4

juni 3, 2011

5/10 Inkubatormöte om Samhällinformation för nyanlända Härnösands Folkhögskola
6/10 Möte med Ekonomikontoret Härnösands kommun Göran Andersson ang likviditet
7/10 Inkubatormöte Maggie Truedsson Kommunikation
11/10 Avtal med Learnify angående delleveranser av lärresurshanteringsverktyg för eAkademin
13/10 eAkademin utställning på Dialog för lärande konferens Stockholms universitet
22/10 Inkubatormöte Utvecklingsporten Sundsvall
1/11 eAkademin erbjuder praktik för en ungdomsplats med inriktning webbutveckling
11/11 Möte med Livechannel om sociala webbverktyg
12/11 Rapport om eAkademin till kommunledningen
22/11 Möte med Hetautbildningar i Härnösand om digitala lärresurser till rep kurs i matematik
23/11 Rekrytering av webbutvecklare till eAkademin klart
8/12 Möte med Miun om eAkademin och lärresurshanteringsverktyg i eAkademin portalen
9/11 Lärkonferens med Tillväxtverket Tonhallen i Sundsvall
16/12 Möte med AV media i Sundsvalll om mediapedagogik
22/12 Avtal påskrivet med Learnify AB för leverans av lärresurshanteringsverktyg till eAkademin


Aktiviteter 2010 kvartal 3

juni 3, 2011

7/7 Möte med Timrå kommun om eAkademin och effektiv produktion av e-kurser
8/7 Möte med Marie Fryklöf IT chef Miun om serverflyttning från Miun till eAkademin
11/8 Möte med Sune Sundell Swedish connection om e-lärande konferens och lärplattformar
11/8 Inkubatormöte med utvecklingsporten i Sundsvall
16/8 Möte med Learnify AB i Stockholm om teknikutveckling för eAkademin portalen
18/8 Inkubatormöte med Utvecklingsporten i Sundsvall
19/8 Möte med LST om jämställdhetsintegrering
20/8 Styrgrupp eAkademin
25/8 Info om eAkadmin för Arbetslivsnämnden
31/8 Möte med utvecklingsporten i Sundsvall

2/9 eAkademin utställning på måluppfyllelsedag Tonhallen i Sundsvall
7/9 Möte med Anders Tomtlund Sundsvall om inkubatorföretag inom flexibelt lärande
8/9 OER virtuellt seminarium med Learning Net
17/9 Inkubatormöte Sundsvall Distanslärande
21/9 Inklubatormöte Utvecklingsporten Sundsvall
24/9 Info om eAkademin för Riksföreningen för e-kompetens e-möte
27/9 Inkubatormöte angående protoyp till Utvecklingsporten
30/9 Möte med UTB Inst Utbildningsvetenskap Conny Björkman om rapportskrivning för eAkademin

9/9 eAkademin med på e-lärande branschens Promisedag i Kista om e-lärande
17/9 Ny projektekonom rekryteras för eAkademin

Aktiviteter 2010 kvartal 2

juni 3, 2011

6/4 Teknikupphandling tiden för anbud avslutas
7/4 Möte med Ola Lindberg Miun om forskningsmetodik inom e-lärande
7/4 Styrgruppsmöte för eAkademin
9/4 eAkademin information om e-lärande vid Miun konferens om energi och teknik
14/4 Deltagande på OER konferens via e-möte
15/4 möte med Ola Lindberg Miun om forskningsmetodik och e-lärande
15/4 Samtal med KArin Flodin Bergs kommun om e-lärande och one to one satsningar
19/4 Inkubatormöte med pedagoger från Sundsvall om läromedelsförlagsatsningar
20/4 Möte med Ola Lindberg MIun om forskningsmetodik inom e-lärande
21/4 Möte med Tillväxtverket om gränsdragning skola och e-lärande verksamhetsutveckling 
21/4 Möte med Folkhälsoinstitutet om lärplattformar och statistikuppföljning.
30/4 Möte med lärcentrum Origo om e-mötesteknik

3/5 IT-pedagog rekryterad till eAkademin från Sundsvalls kommun
6/5 Möte med ALMI företagspartner om finansiering av nya företag
18/5 Möte på Folkhälsoinstitutet och redovisning av utvärdering av lärplattformar
20/5 framtidens lärande konferensen i Nacka och utställning om eAkademin mellersta Norrland
24/5 Inkubatormöte om utbildningsföretag på distans
25/5 Möte med Eva Nordlander Saminvest om riskkapital till nya företag
27/5 Beslutsmöte med ekonomikontoret om upphandling av teknikkonsult till eAkademin
31/5 Klart med upphandling av teknikkonsult till eAkademin tre intressenter, Tieto enator, svevis Luleå och
Learnify AB i Stockholm. Learnify AB får uppdraget utifrån inlämnat offertsvar.

1/6 Learnify börjar arbetet med att producera en databas och ett lärreurshanteringsverktyg för effektiv kursproduktion till eAkademin.
17/6 Möte med Andreas Skoglund Livechannel och Miun innovation om entreprenörskap
23/6 Möte med Learnify om navtjänst för hantering av digitala lärresurser till eAkademinportalen.
30/6 Möte med Hans Erik Nilsson Miun om nätbaserat stöd för ökat entreprenörskap

Aktiviteter 2010 kvartal 1

juni 3, 2011

4/1 Information om eAkademin för ekonomikontoret
11/1 Inkubatormöte om möjligheter med digitala matematik läromedel i förlagsverksamhet
15/1 Möte med Sundsvalls kommun om implementering av digital lärresurser
22/1 E-möte med Gunnar Bergholtz Huddinge kommun om online lärande
26/1 Möte med inkubatorföretaget Utvecklingsporten

3/2 Learnify AB på besök hos eAkademin för att etablera inkubatorsupportföretag i Härnösand
8/2 eAkademin med på OER Open educational resources möte på KTH i Sthlm
10/2 Möte med 3 pedagoger från Sundsvall som vill starta utbildningsföretag
12/2 Möte med Länsstyrelsen om möjligheter med onlinelärande och entreprenörsnätverk
18/2 Upphandling av teknikkonsult till eAkademin läggs ut på www.harnosand.se
22/2 Ny Delprojektledare rekryteras till eAkademin från Örnsköldsviks kommun
23/2 Möte med Sundsvall kommun om möjligheter att starta läromedelsförlag

1/3 e-möte med Torsås kommun om distansutbildning
3/3 Inkubatormöte med Utvecklingsporten
12/3 Möte med Learnify AB om supportpersonal etablering i Härnösand
16/3 Möte med Larsa Nicklasson Miun om Arkivutbildning på distans
22/3 Styrgruppsmöte eAkademin
24/3 Information för kommuner i Västernorrland om möjligheter med e-lärande och eAkademin
24/3 Möte med RUN nätverket i Ånge , deltagare från Västernorrland och Jämtland
25/3 Test av inspelningsstudion på eAkademin för produktion av videofilm på internet
26/3 Möte på eAkademin med Ann Sofie Fredriksson Högskoleverket om standards inom e-lärande
30/3 Invigning av studion på eAkademin för effektiv produktion av videofilm i undervisningen
30/3 IT-pedagog på eAkademin rekryteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Aktiviteter 2009 kvartal 4

juni 3, 2011

1/10 eAkademin med på kvalitetslab konferens Södra berget i Sundsvall om kompetensutveckling
2/10 Möte med Biofuel region om nätbaserade kommunikationsverktyg
6/10 eAkademin föredrag på SVERDS höstkonferens Innovation, kreativitet och e-lärande i Sthlm
7/10 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om flexibilisering av utbildning
15/10 Möte med Roland Eriksson IT ansvarig Lärcentrum om teknikfrågor
26/10 Möte med Gunnar Sandkvist Luleå om projekthanteringsverktyg
27/10 Tillväxtverket informationsdag
29/10 Möte med Statskontoret om offentlig upphandling
30/10 Möte med Kammarkollegiet i Sthlm om offentlig upphandling av IT konsult till eAkademin

3/11 Möte med Per Brahm Contento adjungerad till Styrgruppsmöte eAkademin i Härnösand
3/11 Möte med Karl W Sandberg MIUN om forskningsmetodik inom IKT
3/11 Möte med Stig Sundqvist Sundsvalls kommun om implementering av IKT
4/11 Workshop på eAkademin tema effektiv kursproduktion delt Yrkeshögskolan och Miun
5/11 Möte med ekonomikontoret Tobias Guss om upphandlling av IT konsult till eAkademin
11/11 Möte med Härnösands kommun angående e-lärande för kommunpersonal
13/11 Inkubatormöte på eAkademin pc anywhere , Svenska utbildningskonsult ide
18/11 Inkubatormöte Svenska konsult utv
23/11 Info om eAkademin för SVERD Svenska riksorg för distansutb via webbmöte

1/12 IT pedagog rekryterad till eAkademin från Tromsö Universitet
2/12 Möte med Biofuel region om distansöverbryggande teknik
9/12 eAkademin med på Windows 7 informationsmöte i Sundsvall
15/12 reviderad projektplan för eAkadmin
16/12 Möte med Monica Karlsson MIUN och RUN nätverket om nätbaserad utbildning
31/12 Delprojektledaren på eAkademin rekryteras till Försäkringskassan i Sundsvall

Aktiviteter 2009 kvartal 3

juni 3, 2011

9/7 Rekryteringsmöte på eAkademin med rekryteringsgruppen
20/7 eAkademin ställer ut på Regional mässa Clean tech Östersunds Folkets hus

3/8 eAkademin annonserar efter personal 1 Delprojektledare, ! IT pedagog och 1 Webbutvecklare
13/8 eAkademin intervjuas av tidningen Journalen om e-lärande satsningen i Jämtland, Västernorrland
28/8 rekryteringsdag på eAkademin 15 intervjuer av 75 sökande
1/9 rekryteringsfas 2 med intervjuer av kandidater till eAkademin tjänsterna
2/9 Transitodag i Sundsvall om Framtidens lärande Bengt Wahlström mfl
4/9 Delprojektledare rekryterad från Telia AB till eAkademin
9/9 e-mötestest av verktyget Adobe Connect pro med Mainsys AB
10/9 Projektekonom rekryterad till eAkademin från socialförvaltningen Härnösands kommun
11/9 Samarbetsavtal med Mainsys AB om e-mötestester
17/9 eAkademin möte med IT enheten på Härnösands kommun om snabbare internet access
18/9 Möte med Contento AB i Sthlm om effektiv kursproduktion
22/8 Frukostmöte på Lärcentrum Origo med Mainsys, Miun och SFA om e-möten
25/9 Möte med Yrkeshögskolan ITH i Övik om effektiv kursproduktion inom e-lärande
30/9 Möte med Miun Digitala arkiv Maria Kallberg och Proscovia Svärd

Aktiviteter 2009 kvartal 2

juni 3, 2011

1/4 eAkademin deltar på EU utbildning om ekonomin i EU projekt Söråker
2/3 eAkademin deltar på Botnica Atlantica konferens Södra berget Sundsvall om kompetensutveckling
6/4 Möte på Mainsys AB i Härnösand om e-mötesverktyg
16/4 Möte med Stefan Paulsson Kommunförbundet om e-lärande och regional utveckling
21/4 Frukostmöte om e-lärande hos Livechannel om lärplattformar och webbtv
22/4 Möte med Inst Data och systemvetenskap i Stockholm om samarbete med digitala akademin
27/4 Möte med Jeff Forsell om Lärplattformen Moodle.

4/5 Möte med Henry Tham konsult om entreprenörskap och regional utveckling
6/5 Lärkonferens med Tillväxtverket i Östersund
7/5 Möte med REK och KTH i Stockholm om Web 2.0 sociala medier
8/5 Möte med Contento AB om lärresurshanteringsverktyg
15/5 Möte med Johan Fridell Jönköpings högskola vid Lärcentrum möte i Härnösand, Learninig objects
18/5 Möte på Electrum i Kista med DSV Stockholms universitet , demo av lärresurshanteringsverktyg
19/5 Utställning om eAkademin vid Framtidens lärande konferens i Nacka
20/5 Möte med Göran Lange Stockholms univ om projektet Digitala rummet
26/5 Styrgruppsmöte för E-akademin
28/5 E-akadmein med på First Class konferens i Uppsala om Sociala medier
29/5 eAkademin möte med Contento i Sthlm om digitala lärresurser

4/6 Rekryteringsmöte på eAkademin om projektekonom
9/6 Frukostmöte hos Mainsys i Härnösand om e-möten och copyright
11/6 Möte med Fredrik Rexhammar Swedbank e-learning
17/6 Möte med prof Karl W Sandberg Miun Sundsvall om forskningsmetodik inom e-lärande
17/6 Möte med Elutbilda AB Sidsjön Sundsvall om e-möten
23/6 Styrgruppsmöte för eAkademin
29/6 Möte med ekonomikontoret Anita Vennerholm om e-companion verktyg för administration

Aktiviteter 2009 kvartal 1

juni 3, 2011

2009
22/1 Möte med näringslivskontoret i Härnösand om inkubatorverksamhet
23/1 Möte med vd Lars Bengtsson e-lärandeföretaget Marknadspunkten om digitala lärresurser
27/1 Kickoff för eAkademin , 30 tal deltagare från partners och målgruppen e-lärande användare.

Möte 29/1 Möte med Bengt Nykvist Mittuniversitetet angående distansöverbryggande metoder

30/1 Möte med Sven Erilk Wallin NSHU Nätuniversitetet angående övertagande av webbservrar

3/2 EU möte i Sundsvall och info om eAkademin
5/2 Möte med Monica Carlsson Mittuniversitetet om regionala utvecklingsnätverket RUN
5/2 Möte med Lärcentrum i Härnösand Gunilla Genberg Miun om e-möten
6/2 Möte med Ola Lindberg Mittuniversitetet om forskning inom e-lärande
7/2 Näringslivskontoret möte Johan Borggren e-länet Utbildning och arbetsliv
10/2 Möte med ekonomikontoret Sven Edblad om offentlig upphandling av IT konsult till eAkademin
13/2 Möte med Michael Swedbäck IT officepartner om digitala lärresurser
13/2 E-möte med Riksföreningen för e-kompetens, info om eAkademin
14/2 Samtal med Staffan Humlebo och Sven Erik Gerdin om möjligheter med digitala läromedel
18/2 Möte med peronalkontoret om framtagande av kursmaterial inom personalenheten
19/2 Möte med Tomas Lundgren Vinnova projketet ISSI Individinriktad samhällsservice
23/2 Informationsmöte med Bo Källstrand LST om regional utveckling
26/2 Möte med pl Khosrow Razavi SFA projketet om verktyg och metoder inom e-lärande

2/3 Möte med Karin Henriksson Transito i Sundsvall
2/3 Möte med Lennart Böhlin Mainsys AB om elektirkerutbildning på distans
6/3 Möte om utbildningsmässan Tusen vägar till kunskap
10/3 Möte med Jan Elftorp First class om Web 2.0
12/3 Seminarium på eAkademin med Abiliteam AB om webbtv, deltagare Livechannel, Mainsys, Miun mfl
19/3 eAkademin deltar på Upplevelseindusti mässa i Härnösand, Technichus
23/3 Möte med Stockholms mediotek Robert Broman Stockholms stad om digitala lärresurser
24/3 Möte med Contento AB i Sthlm om lärresurshanteringsverktyg
28/3 eAkademin ställer ut på Tusen vägar till kunskapsmässa i Härnösand

Aktivitetsströmmen tillagd på hemsidan

juni 1, 2011

Denna ström kallar vi för aktivitetsströmmen, allting eAkademin är med och medverkar i och anordnar kommer att komma information om här.

Logga in

Veckans fråga

Vad ser du fram emot mest på Lärande för Framtiden konferensen?

  • Jorge de Sousa Pires (40%, 2 röster)
  • Paneldebatt (40%, 2 röster)
  • Carl Daniel Norenberg, Intel (20%, 1 röster)
  • Joke Palmkvist, Microsoft (0%, 0 röster)
  • eAkademins överlämnande (0%, 0 röster)

Antal röstare: 5

Loading ... Loading ...
Omröstningsarkiv

LärresurserLärresurser

partners

Länk till härnösands kommun

länk till eu

Länk till mittuniversitetet

Länk till tillväxtverket

länk till länsstyrelsen

Länk till learnify

vart finns eakademin

RSS

Prenumerera på eAkademin.se