eAkademin.se

Verksamhet

Utvecklingsarbete

E-lärande är en metod för att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka
inlärning och i förlängningen öka tillgängligheten och effektivisera utbildning.

Området utvecklas snabbt och i och med etableringen av projektet är man en tydlig aktör i regionen. Effekterna av satsningen skall vara ett bättre och mer flexibelt utbildningssystem och att nya e-lärande företag kan utvecklas. Tillväxtverket har beviljat medel under tre år inom regional utveckling åtgärd 1.1 Kompetensdriven näringslivsutveckling och forskning.

Delverksamheter

Infrastruktur

1. Mjuk infrastruktur med gemensamma och öppna standarder
2. Nya verktyg inom utbildningsteknologin
3. Kompatibilitet mellan olika plattformar
4. Implementering av digitala lärresurser i olika lärmiljöer
5. Digitala arkiv på internet

Metodutveckling

1. Forskning kring användning av e-lärande i olika lärmiljöer
2. Koppla forskning kring modeller för att bygga effektivt e-lärande
3. Ta fram metoder för att utveckla modul och objektbaserade modeller för återvinning
4. Metoder för snabb och kostnadseffektiv produktion av e-lärande
5. Distansmetodik och modeller för för e-lärande

Inkubator för e-lärande

1. Stöd för intresserade företag inom e-lärande
2. Nätverksträffar, mäkla uppdrag företag-företag, företag-marknad
3. Skapa virtuella och fysiska mötesplatser
4. Entreprenörsskapande miljö
5. Omvärldsbevakning

Resultatspridning

Tjänster från E-akademin erbjuds regionens aktörer fritt.

Logga in

Veckans fråga

Vad ser du fram emot mest på Lärande för Framtiden konferensen?

  • Jorge de Sousa Pires (40%, 2 röster)
  • Paneldebatt (40%, 2 röster)
  • Carl Daniel Norenberg, Intel (20%, 1 röster)
  • Joke Palmkvist, Microsoft (0%, 0 röster)
  • eAkademins överlämnande (0%, 0 röster)

Antal röstare: 5

Loading ... Loading ...
Omröstningsarkiv

LärresurserLärresurser

partners

Länk till härnösands kommun

länk till eu

Länk till mittuniversitetet

Länk till tillväxtverket

länk till länsstyrelsen

Länk till learnify

vart finns eakademin

RSS

Prenumerera på eAkademin.se