eAkademin.se

Att spela sig till kunskap

augusti 17, 2011 av
Postad under: E-lärande i världen, kursutveckling 

Trots att dagens teknik har enorm potential att kunna utmana och förändra traditionell utbildning, ser vi ganska få exempel på skolor som verkligen tar steget fullt ut och integrerar tekniken på ett genomtänkt sätt. Men i New York finns sedan 2009 en kommunal skola där man tagit utmaningen på allvar: Quest to Learn är USA:s första skola med speldesign som pedagogisk idé. Grundaren är själv speldesigner och man använder skräddarsydda datorspel och spelliknande aktiviteter som bas i undervisningen.

Den pedagogiska idén
Filosofin bakom Quest to Learn formuleras “the first try is never going to be the best.” Eleverna (skolan vänder sig till årskurserna 6-12) måste lära sig av misslyckade försök om de förväntar sig att nå sina mål. De utformar spel och testar varandras design i en problemlösningsprocess med skapande, reflekterande och förfinande.

I stället för betyg belönas eleverna med nya nivåer när de slutfört en uppgift. Detta tror skolledningen motiverar mer än traditionella betyg och dessutom hoppas man att det uppmuntrar eleverna att gå vidare när de kör fast. Varje termin kulminerar i ett slutprojekt kallat “boss level”.

Ämnena läses tvärvetenskapligt och eleverna lär sig genom att efterlikna de praktiker som finns i verkliga livet. De lär sig att jobba som biologer, historiker, matematiker etc, i stället för att bara studera biologi, historia och matte som konstruerade skolämnen. Med hjälp av strukturen hos spel skapar man världar där spelarna tar aktiv del: eleverna måste använda strategiskt tänkande för att göra val, de måste lösa komplexa problem, söka innehållslig kunskap, lära sig av feed back och ta hänsyn till andras åsikter. Skolan betonar också vikten av samarbete: via spelen förstår eleverna hur olika delar av ett system fungerar tillsammans.


Stöd av forskningen
Quest to Learn verkar vara en skola som ligger helt i linje med en amerikansk forskningsrapport som kom ut nyligen, Integrating Technology with Student-Centered Learning. Rapporten visar tydligt att tekniksatsningar i skolan måste vara helhjärtade och del av en större plan för att ha någon effekt. “/—/ we did find that technology can be used effectively to personalize the learning experience when it is part of a larger student-centered learning plan and when teachers are involved in helping them make the most of it” säger Babette Moeller, en av författarna bakom rapporten. Författarna ser tre stora vinster med att låta IKT bli en del av skolvardagen:

  • Det blir lättare att diagnostisera och närma sig studenters individuella behov.
  • Studenterna får relevanta färdigheter för arbete och liv i 2000-talets globala samhälle.
  • Kommandot över studierna hamnar hos studenterna själva och göra dem till aktiva användare av kunskap istället för passiva mottagare.


Hur har man lyckats hittills?

Det är lite tidigt att säga hur lyckat Quest to Learns koncept är, men man kan redan nu konstatera att vid nationella prov ligger man i nivå med snittet för New York i övrigt. Och eleverna verkar i alla fall nöjda: nattetid tvingas skolan stänga ner sina program eftersom det visat sig att många elever annars stannar online långt in på nätterna för att jobba vidare med sina projekt …

Här berättar skolans grundare Katie Salen om idéerna bakom satsningen:

Kommentarer

Berätta vad du tänker när du läser denna post...
och om du vill att din bild ska synas till din kommentar, skaffa dig en gravatar!


sju − = 3

Logga in

Veckans fråga

Vad ser du fram emot mest på Lärande för Framtiden konferensen?

  • Jorge de Sousa Pires (40%, 2 röster)
  • Paneldebatt (40%, 2 röster)
  • Carl Daniel Norenberg, Intel (20%, 1 röster)
  • Joke Palmkvist, Microsoft (0%, 0 röster)
  • eAkademins överlämnande (0%, 0 röster)

Antal röstare: 5

Loading ... Loading ...
Omröstningsarkiv

LärresurserLärresurser

partners

Länk till härnösands kommun

länk till eu

Länk till mittuniversitetet

Länk till tillväxtverket

länk till länsstyrelsen

Länk till learnify

vart finns eakademin

RSS

Prenumerera på eAkademin.se