eAkademin.se

Kvartal 1 -2012

januari 13, 2012 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

3/1 Inkubatormöte Annelie Lindeberg
9/1 Möte om eAkademins Lärande för framtiden mässa
10/1 Möte med Miun om slutrapport för eAkademin
17/1 Referensgruppsmöte på eAkademin kl 10.00-15.00

18/1 Styrgruppsmöte eAkademin

20/1 Möte med Yrkeshögskolan angående utfasning av eAkademin

30/1 eAkademin informerar om e-lärandesatsningen på Fullmäktigemöte i Härnösand angående utfasning av projektet.

Se presentation Utfasning_Fullm_13_slides_ok

WebbTV Se utsändning från Fullmäktige med eAkademin

Kvartal 4 – 2011

december 6, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

Oktober – 2011

6/10 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om verktyg och metoder för effektivt e-lärande
10/10 Inkubatorträff med Gudrun Brännberg Utvecklingsporten , Sundsvall
14/10 Inkubatormöte med Birgitta Mårtensson Raka spåret , Örnsköldsvik
21/10 E-akademin med på SVERDs höstkonferens Onlinelärande och nya medier
25/10 Ny delprojektledare Camilla Svensson rekryterad till eAkademin
28/10 Inkubatorträff Birgitta Mårtensson, Hans Sjökvist på E-akademin Härnösand

1/11 Möte med IT enheten Härnösands kommun om utfasning av eAkademin projektet
2/11 E-akademin styrgrupp om godkänd förlängningsansökan, utfasning av projektet samt planering av referensgruppsmöte den 8 dec.
14/11 Inkubatormöte Angurvall
17/11 Möte med Conny Björkman Mittuniversitetet om slutrapporten för eAkademin.
22/11 E-akademin med på Dela seminarium om digitala lärresurser OER
30/11 Inkubatormöte Angurvall

1/12 Intervju med YH pedagoger om betydelsen av e-lärande
5/12 Möte med socialförvaltningen om kompetensutveckling via e-lärande
8/12 Referensgruppsmöte på eAkademin angående stiftelsebildning inom e-lärande med deltagare från e-learningföretag i regionen.

 

 

 

 

 

 

Kvartal 3 – 2011

december 5, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

Juli 2011
7/7 Inkubatormöte Thomas Toresson Östersund
8/7 Rekvisitioner till Länsstyrelsen

Augusti 2011
1/8 Telefonmöte Gert Öman Miun ITH forskning inom e-lärande
17/8 Ekonomimöte med Annika Selllgren
18/8 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om e-möten
24/8 Möte om lärplattformen Moodle med YH i Härnösand

September 2011

2/9 Möte med Utvecklingsporten i Sundsvall
3/9 eAkademins förlängningsansökan beviljas. Projektet förlängs tre månader tom 1/4 -2012
5/9 Inkubatormöte Angurvall
8/9 E-akademin med på Promisedagen i Kista årlig branschträff för e-learning branschen
9/9 Möte med Learnify i Stockholm om lärresurshanteringsverktyg till eAkademin
9/9 Möte med Mats Östling tidigare IT-strateg Stockholms stad om standardisering av lärresurser
12/9 Projektavstämning till med styrgruppens ordförande Anders Byqvist om nuläge för eAkademin
16/9 Projektavstämning med kommunchef Marita Skog om nuläge för eAkademin
21/9 Projektredovisning för Arbetslivsnämnden utfasning av projektet eAkademin
26/9 IT-pedagog och Delprojektledare eAk rekryteras till  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
29/9 PL på eAkademin omvals som suppleant till REK styrelsen
30/9 Möte med Learnify om funktioner i lärresurshanteringsverktyget för eAkademin


 

 

 

 

Aktiviteter 2011 kvartal 2

juni 4, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

4/4 Test av lärplattformen Luvit och kompatibilitet med eAkademinportalen
5/4 Möte med yrkeshögskolan i Härnösand om rep matematik kurs på nätet.
14/4 Inkubatormöte eAkademin Förlagsverksamhet och moderna språk
15/4 Informationsträff om eAkademin med Sollefteå kommun
20/4 Möte om eAkademin med Kramfors kommun på Nordvik
27/4 Styrgruppsmöte eAkademin
28/4 Möte med Learnify AB i Sthlm angående godkännande av leverans av eAkademinportalfunktioner
29/4 Möte med Medieinstitutet om nätbaserat lärande
29/4 Möte med Fredrik Rexhammar Swedbank e-learning om lärresurshanteringsverktyg

3/5 eAkademin med på e-länets avslutningskonferens i Härnösand
5/5 Test av import och export av lärresurser till/från eAkademin portalen
9/5 Klart med första leveransgodkännandet av eAkademinportalen
12/5 Inkubatormöte med deltagare från Östersund
19/5 Informationsträff för repr från Sollefteå kommun på eAkademin
23/5 Möte med Learnify AB om vidareutveckling av eAkademinportalen
30/5 Styrgruppsmöte för eAkademin

3/6 Test av kursutvecklingsverktyg för Yrkeshögskolan i Härnösand

Aktiviteter 2011 kvartal 1

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

3/1 Två webbutvecklare rekryteras till eAkademin för att upprätta testprotokoll till eAkademin portalen.
25/1 Inkubatormöte Sundsvall Utvecklingsporten
26/1 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om flexibilisering av yrkesutbildning
27/1 Styrgruppsmöte eAkademin
28/1 Möte med Åkroken science center i Sundsvall om inkubatorverksamhet

3/2 Möte om Apotekstekniker distansutbildning på Yrkeshögskolan i Härnösand
11/2 Möte med Lernia i Östersund om lärresurshanteringsverktyg för e-lärande
11/2 Möte med Bräcke kommun infoträff om eAkademin portalen
24/2 Styrgruppsmöte för eAkademin
28/11 Möte med Conny Björkman Miun om rapportskrivning för eAkademin

3/3 Ny inkubatoraktör på eAkademin med inriktning utbildningsföretag , moderna språk
4/3 Möte med Learnify i Stockholm angående utveckling av eAkademinportalen
9/3 Informationsträff för presumptiva inkubatorföretagare på eAkademin.
21/3 Möte på eAkademin med mediaproducent Caj Åke Hägglund om videofilm i utbildningen
28/3 Kravspecifikation för eAkademinportalen är klar

Aktiviteter 2010 kvartal 4

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

5/10 Inkubatormöte om Samhällinformation för nyanlända Härnösands Folkhögskola
6/10 Möte med Ekonomikontoret Härnösands kommun Göran Andersson ang likviditet
7/10 Inkubatormöte Maggie Truedsson Kommunikation
11/10 Avtal med Learnify angående delleveranser av lärresurshanteringsverktyg för eAkademin
13/10 eAkademin utställning på Dialog för lärande konferens Stockholms universitet
22/10 Inkubatormöte Utvecklingsporten Sundsvall
1/11 eAkademin erbjuder praktik för en ungdomsplats med inriktning webbutveckling
11/11 Möte med Livechannel om sociala webbverktyg
12/11 Rapport om eAkademin till kommunledningen
22/11 Möte med Hetautbildningar i Härnösand om digitala lärresurser till rep kurs i matematik
23/11 Rekrytering av webbutvecklare till eAkademin klart
8/12 Möte med Miun om eAkademin och lärresurshanteringsverktyg i eAkademin portalen
9/11 Lärkonferens med Tillväxtverket Tonhallen i Sundsvall
16/12 Möte med AV media i Sundsvalll om mediapedagogik
22/12 Avtal påskrivet med Learnify AB för leverans av lärresurshanteringsverktyg till eAkademin


Aktiviteter 2010 kvartal 3

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

7/7 Möte med Timrå kommun om eAkademin och effektiv produktion av e-kurser
8/7 Möte med Marie Fryklöf IT chef Miun om serverflyttning från Miun till eAkademin
11/8 Möte med Sune Sundell Swedish connection om e-lärande konferens och lärplattformar
11/8 Inkubatormöte med utvecklingsporten i Sundsvall
16/8 Möte med Learnify AB i Stockholm om teknikutveckling för eAkademin portalen
18/8 Inkubatormöte med Utvecklingsporten i Sundsvall
19/8 Möte med LST om jämställdhetsintegrering
20/8 Styrgrupp eAkademin
25/8 Info om eAkadmin för Arbetslivsnämnden
31/8 Möte med utvecklingsporten i Sundsvall

2/9 eAkademin utställning på måluppfyllelsedag Tonhallen i Sundsvall
7/9 Möte med Anders Tomtlund Sundsvall om inkubatorföretag inom flexibelt lärande
8/9 OER virtuellt seminarium med Learning Net
17/9 Inkubatormöte Sundsvall Distanslärande
21/9 Inklubatormöte Utvecklingsporten Sundsvall
24/9 Info om eAkademin för Riksföreningen för e-kompetens e-möte
27/9 Inkubatormöte angående protoyp till Utvecklingsporten
30/9 Möte med UTB Inst Utbildningsvetenskap Conny Björkman om rapportskrivning för eAkademin

9/9 eAkademin med på e-lärande branschens Promisedag i Kista om e-lärande
17/9 Ny projektekonom rekryteras för eAkademin

Aktiviteter 2010 kvartal 2

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

6/4 Teknikupphandling tiden för anbud avslutas
7/4 Möte med Ola Lindberg Miun om forskningsmetodik inom e-lärande
7/4 Styrgruppsmöte för eAkademin
9/4 eAkademin information om e-lärande vid Miun konferens om energi och teknik
14/4 Deltagande på OER konferens via e-möte
15/4 möte med Ola Lindberg Miun om forskningsmetodik och e-lärande
15/4 Samtal med KArin Flodin Bergs kommun om e-lärande och one to one satsningar
19/4 Inkubatormöte med pedagoger från Sundsvall om läromedelsförlagsatsningar
20/4 Möte med Ola Lindberg MIun om forskningsmetodik inom e-lärande
21/4 Möte med Tillväxtverket om gränsdragning skola och e-lärande verksamhetsutveckling 
21/4 Möte med Folkhälsoinstitutet om lärplattformar och statistikuppföljning.
30/4 Möte med lärcentrum Origo om e-mötesteknik

3/5 IT-pedagog rekryterad till eAkademin från Sundsvalls kommun
6/5 Möte med ALMI företagspartner om finansiering av nya företag
18/5 Möte på Folkhälsoinstitutet och redovisning av utvärdering av lärplattformar
20/5 framtidens lärande konferensen i Nacka och utställning om eAkademin mellersta Norrland
24/5 Inkubatormöte om utbildningsföretag på distans
25/5 Möte med Eva Nordlander Saminvest om riskkapital till nya företag
27/5 Beslutsmöte med ekonomikontoret om upphandling av teknikkonsult till eAkademin
31/5 Klart med upphandling av teknikkonsult till eAkademin tre intressenter, Tieto enator, svevis Luleå och
Learnify AB i Stockholm. Learnify AB får uppdraget utifrån inlämnat offertsvar.

1/6 Learnify börjar arbetet med att producera en databas och ett lärreurshanteringsverktyg för effektiv kursproduktion till eAkademin.
17/6 Möte med Andreas Skoglund Livechannel och Miun innovation om entreprenörskap
23/6 Möte med Learnify om navtjänst för hantering av digitala lärresurser till eAkademinportalen.
30/6 Möte med Hans Erik Nilsson Miun om nätbaserat stöd för ökat entreprenörskap

Aktiviteter 2010 kvartal 1

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

4/1 Information om eAkademin för ekonomikontoret
11/1 Inkubatormöte om möjligheter med digitala matematik läromedel i förlagsverksamhet
15/1 Möte med Sundsvalls kommun om implementering av digital lärresurser
22/1 E-möte med Gunnar Bergholtz Huddinge kommun om online lärande
26/1 Möte med inkubatorföretaget Utvecklingsporten

3/2 Learnify AB på besök hos eAkademin för att etablera inkubatorsupportföretag i Härnösand
8/2 eAkademin med på OER Open educational resources möte på KTH i Sthlm
10/2 Möte med 3 pedagoger från Sundsvall som vill starta utbildningsföretag
12/2 Möte med Länsstyrelsen om möjligheter med onlinelärande och entreprenörsnätverk
18/2 Upphandling av teknikkonsult till eAkademin läggs ut på www.harnosand.se
22/2 Ny Delprojektledare rekryteras till eAkademin från Örnsköldsviks kommun
23/2 Möte med Sundsvall kommun om möjligheter att starta läromedelsförlag

1/3 e-möte med Torsås kommun om distansutbildning
3/3 Inkubatormöte med Utvecklingsporten
12/3 Möte med Learnify AB om supportpersonal etablering i Härnösand
16/3 Möte med Larsa Nicklasson Miun om Arkivutbildning på distans
22/3 Styrgruppsmöte eAkademin
24/3 Information för kommuner i Västernorrland om möjligheter med e-lärande och eAkademin
24/3 Möte med RUN nätverket i Ånge , deltagare från Västernorrland och Jämtland
25/3 Test av inspelningsstudion på eAkademin för produktion av videofilm på internet
26/3 Möte på eAkademin med Ann Sofie Fredriksson Högskoleverket om standards inom e-lärande
30/3 Invigning av studion på eAkademin för effektiv produktion av videofilm i undervisningen
30/3 IT-pedagog på eAkademin rekryteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Aktiviteter 2009 kvartal 4

juni 3, 2011 by · Leave a Comment
Postad under: Aktiviteter 

1/10 eAkademin med på kvalitetslab konferens Södra berget i Sundsvall om kompetensutveckling
2/10 Möte med Biofuel region om nätbaserade kommunikationsverktyg
6/10 eAkademin föredrag på SVERDS höstkonferens Innovation, kreativitet och e-lärande i Sthlm
7/10 Möte med Yrkeshögskolan i Härnösand om flexibilisering av utbildning
15/10 Möte med Roland Eriksson IT ansvarig Lärcentrum om teknikfrågor
26/10 Möte med Gunnar Sandkvist Luleå om projekthanteringsverktyg
27/10 Tillväxtverket informationsdag
29/10 Möte med Statskontoret om offentlig upphandling
30/10 Möte med Kammarkollegiet i Sthlm om offentlig upphandling av IT konsult till eAkademin

3/11 Möte med Per Brahm Contento adjungerad till Styrgruppsmöte eAkademin i Härnösand
3/11 Möte med Karl W Sandberg MIUN om forskningsmetodik inom IKT
3/11 Möte med Stig Sundqvist Sundsvalls kommun om implementering av IKT
4/11 Workshop på eAkademin tema effektiv kursproduktion delt Yrkeshögskolan och Miun
5/11 Möte med ekonomikontoret Tobias Guss om upphandlling av IT konsult till eAkademin
11/11 Möte med Härnösands kommun angående e-lärande för kommunpersonal
13/11 Inkubatormöte på eAkademin pc anywhere , Svenska utbildningskonsult ide
18/11 Inkubatormöte Svenska konsult utv
23/11 Info om eAkademin för SVERD Svenska riksorg för distansutb via webbmöte

1/12 IT pedagog rekryterad till eAkademin från Tromsö Universitet
2/12 Möte med Biofuel region om distansöverbryggande teknik
9/12 eAkademin med på Windows 7 informationsmöte i Sundsvall
15/12 reviderad projektplan för eAkadmin
16/12 Möte med Monica Karlsson MIUN och RUN nätverket om nätbaserad utbildning
31/12 Delprojektledaren på eAkademin rekryteras till Försäkringskassan i Sundsvall

Nästa sida →

Logga in

Veckans fråga

Vad ser du fram emot mest på Lärande för Framtiden konferensen?

  • Jorge de Sousa Pires (40%, 2 röster)
  • Paneldebatt (40%, 2 röster)
  • Carl Daniel Norenberg, Intel (20%, 1 röster)
  • Joke Palmkvist, Microsoft (0%, 0 röster)
  • eAkademins överlämnande (0%, 0 röster)

Antal röstare: 5

Loading ... Loading ...
Omröstningsarkiv

LärresurserLärresurser

partners

Länk till härnösands kommun

länk till eu

Länk till mittuniversitetet

Länk till tillväxtverket

länk till länsstyrelsen

Länk till learnify

vart finns eakademin

RSS

Prenumerera på eAkademin.se